Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za dermatovenerologiju

Croatian Nursing Association of Dermatovenerology

 

tel: +385 1 3787 431

e-pošta: udruga.derma@gmail.com

 

IBAN: HR9023400091110465279

 

Matični broj: 2731916

Šifra djelatnosti: 9412

OIB 09210229407